Chocolate Collection

70gg

Alfredo Tin Chocolate 70g

955 5540 022247   Alfredo Tin Cheese Tiramisu Almond White 70g

955 5540 021011   Alfredo Tin Whole Freeze Dried Strawberry White with Strawberry Powder 70g

955 5540 021004   Alfredo Tin Freeze Dried Durian Milk Chocolate 70g

955 5540 021028   Alfredo Tin Yogurt Almond White with Strawberry Powder 70g

 

 

Packing : 24 x 70g

 

Advanced Filter